|

گالری ویدیو

اصول تغذیه باغات پسته (1)، برگرفته شده از دانشگاه UC Davis کالیفرنیا

اصول تغذیه باغات پسته (2)، برگرفته شده از دانشگاه UC Davis کالیفرنیا

مزرعه سیب زمینی، استان کردستان، شهرستان قروه

گلخانه خیار، تغذیه شده با کودهای شرکت ماه نشان، استان تهران، ورامین

مقایسه کود آلی گوگردی ماه نشان با گل گوگرد

فیلم باغ سیب، استان آذربایجان غربی، شهرستان اشنویه

فیلم مزرعه چغندرقند (قسمت اول)، استان آذربایجان غربی، شهرستان اشنویه

برداشت مزرعه طرح چغندرقند، استان آذربایجان غربی، شهرستان اشنویه