|

فروت ست (روی، بر، ازت)

فروت ست (روی، بر، ازت)

نام برند : فلورا

 

کود فروت ست فلورا و ویژگی‌های آن
- کود فروت ست قابل استفاده برای کلیه محصولات باغی و زراعی بوده و کاملا در آب قابل حل است.
مزایای مصرف کود فروت ست (ازت، روی، بر)
- کود فروت ست فلورا باعث افزایش ماندگاری جوانه‌ها روی درخت می‌شود.
- با مصرف کود فروت ست افزایش رشد سرشاخه‌ها اتفاق می‌افتد.
- محلول پاشی با کود فروت ست مقاومت جوانه‌ها در برابر تنش سرمازدگی را افزایش می‌دهد.
- کود فروت ست فلورا افزایش لقاح و باروری محصولات و افزایش عملکرد را در پی خواهد داشت.
بسته بندی کود فروت ست: بطری یک لیتری

توجه: قبل از اختلاط با کود یا سم تست اختلاط انجام شود